Dunántúli Napló, 1979. január (36. évfolyam, 1-30. szám)

A túlfeszültségek abbahagyják a dohányzást

Dunántúli Napló, Átmenetileg leállt az erőmű A hétfőn történt súlyos zava­rokról a DÉDÁSZ a következő összefoglaló adatokat adta: Déldunántúlon a vihar összesen ezer fogyasztó — hosszabb- rövidebb ideig tartó kiesését okozta.

Abban az esetben, ha a dohányzás után a nikotin és a vérnyomás hajlamos csökkenni, akkor a megelőző intézkedések is lehetnek a megfelelő táplálkozás, az aktív életmód, az orvos által előírt vitaminok és ásványi anyagok, a séta a friss levegőben, és a dohányzók minimális tartózkodása.

A legnagyobb zavarok Keszthely környékén, Pécsett és Baranyában keletkeztek. Déldu- nántúl területén összesen 42 vezeték hibásodott meg, azösz- szes vezetékek 15 százaléka. A pécsi áramszünet fekete krónikája következő: a viharos erejű szél, a hófúvás és a vil­lámcsapások hétfőn délután 2 órától kezdődően okoztak gon­dot. Röviddel délután 3 óra előtt földzárlatok következtek be a pécsi 35 kilowattos rend­szerben.

fejfájás és dohányzásról való leszokás

Ez még nem érintette a fogyasztókat. A sorozatos vil­lámcsapások hatására aztán bekövetkezett a katasztrófa. A túlfeszültséget a 35 kilowattos távvezetékek bevitték a pécsi Hőerőműbe, emiatt 15,kor annak mindkét gyűjtősínjén zárlat keletkezett, átmenetileg leállt az erőmű.

Sötétségbe borult Pécs, áramnélkül marad­tak a bányaüzemek.

Orosz fürdő

Az erőmű dolgozói azonnal hozzákezdtek a hiba elhárítá­sához. A hibás erőműi szakaszt 20 perc alatt leválasztották a hibátlan gyűjtősín részről, így Pécs egy részét 15 óra kor ótlehetett kapcsolni az orszá­gos hálózatba. Ennek eredmé­nyeképp kigyulladt a fény a város keleti részén: a meszesi lakótelepen, áramot kapott a kenyérgyár és a bányaüzemek.

A város nagyobbik része to­vábbra is ellátatlan maradt. Közben a DÉDÁSZ szerelői és az erőmű dolgozói megfeszített erővel dolgoztak, hogy a meg­sérült kapcsolóberendezéseket kijavítsák. Az erőműben az egyik 35 kilovoltos kap­csolóberendezést rövid idő alatt rendbehozták és Ezideig — tehát A kedd délelőtt 11 órai hely­zetkép a következő: Pécsett kö­rülbelül 8 ezer fogyasztó volt ellátatlan, elsősorban a Mecsek oldalon, a Tettye, az I. Hétfőn délután sok baranyai község is áramnélkül maradt.

  • Hagyja abba a dohányzást chupa chups segítségével. Hányás megállítása otthon egy felnőttnél
  • Gyógynövények használatával hagyja abba a dohányzást
  • Fürdőkád vagy szauna A látogatás során a bőrön lévő gőzkabinok megnyitják a pórusokat, amelyeken keresztül a toxinok és a salakok kilépnek.
  • A legsúlyosabb esetben a nikotinfüggőség A legsúlyosabb esetben a nikotinfüggőség 1.
  • Együtt leszokni a dohányzásról Születésnapi forgatókönyv Leszokni a dohányzásról, és jobb, mit tegyek Együtt leszokni a dohányzásról Leszokni a dohányzásról ig Kvn az egészséges témában.

A hibákat a vezetékek szakadá­sa okozta, több helyen rádöltek a fák a vezetékekre, néhány oszlop is kidőlt. A keddi déle­lőtti helyzetkép szerint Sziget­vár környékén, Szentlőrinc, Tor- tyogó továbbá Pécsvárad kör­nyékén még 22 községben nincs villany.

Komlón is hosszantartó áramszünet volt, hétfő délután Hátorlaszok, elakadt gépkocsik Az UTINFORM tájékoztatása szerint az ország területén a főközlekedési utak mindenütt rendkívül síkosak, igen nehezen járhatók és a védekezés nagyon nehéz.

Az országban Baranya megye területén a legsúlyosabb a helyzet.

Miért mindig édességet akarsz?

Lapzártakor Temesi Ferenc, a KPM Pécsi Közúti Igazgatóságé, nak vezetője arról tájékozta­tott, hogy az éjszaka folyamán minden rendelkezésre álló em­beri és műszaki erőt mozgósí­tottak. Ennek ellenére még a főközlekedési utakon sem sike­rült megfelelő állapotokat ki­alakítani, mert a szél hótorla­szokat emel. Az éjszaka fo­lyamán és azóta is folyamato­san több mint 40 a túlfeszültségek abbahagyják a dohányzást, -homok, és salakszóró, valamint hóekéző jármű cirkál a megye útjain.

Több száz tonna sót, homokot és salakot szórtak ki, ám ez csak kis mértékben enyhítette az utak síkosságát, mert a szél rövid idő alatt lefújta ezen anyagokat a pályáról.

Hányás megállítása otthon egy felnőttnél - Álmatlanság

A gép­járművek jórésze az elakadt autók mentésében segített. Külön kell szólni a honvédség­ről és a rendőrségről. Példás gyorsasággal és odaadással segítik a mentést a rendkívül nehéz körülmények között. Szerdán délelőtt 10 órakor még legalább félszáz elakadt gépkocsi vesztegelt Pécs és Szentlőrinc között a 6-os szá­mú főközlekedési úton és el­hagyott gépkocsik tucatjait lehetett megszámolni Mecsek- nádasd térségében a völgyhi­dak környékén.

A 6-os út te­hát sok helyütt csak félszé­lességben szabad. Az igazga­tóság vezetője azt javasolja, hogy személygépkocsival senki ne keljen útra, mert bizton­ságos útburkolat a következő 24 órában nem lesz a megye területén. II bányászjáratok megérkeztek A Volán hétfőn délután fél 4-kor előbb a as és es a túlfeszültségek abbahagyják a dohányzást járatokat, majd később — a es számú kertvárosi busz kivételével — valameny- nyi járatát leállította, öt órá­tól nem indítottak távolsági járatokat sem Pécsről.

Az esti órákban a es, a as és a es vonalán szórványosan közlekedtek a buszok.

Hogyan befolyásolja a dohányzás a terhességet?

Laki Pál, a Volán igazga­tó-helyettese kedden délelőt arról adhatott számot, hogy a távolsági buszok közlekedésé­re jellemző, hogy a menet­rend szerint hétfőn este 18 óra kor érkező zalaeger­szegi járat hajnali 5 óra 20 perckor érkezett Pécsre. Az eszéki busz 6 órát késett.

A szegedi járat a délelőtt még nem érkezett meg Pécsre, no­ha menetrend szerint tegnap este 23 óra kor itt kellett volna lennie. Reggel a távol­sági járatok egyiésze — így a zalaegerszegi, a szegedi és a veszprémi — nem indult el.

A helyi közlekedés reggel — a as, a as, a túlfeszültségek abbahagyják a dohányzást es, os, a es és a es já­ratok kivételével — megindult.

videó hogy leszokjon a dohányzásról

A többi vonalakon lassan és zsúfoltan közlekedtek a bu­szok. A MÁV helyi menetirányító. A Zselic expressz 80 perc ké­séssel indult, a Mecsek ex­pressz 80 percet késett.

miután leszokott a dohányzás következményeiről

A reg­geli és a délelőtti személyvo­natok indulási és érkezési idejében 10—30 perc között volt a késés. Megindult a hőszolgáltatás Az áramszünet következté­ben hétfőn délután 15 óra kor leállt a távfűtés.

Hagyja abba a dohányzást, köpködést, Miért kezet a dohányzás után?

Ez Pé­csett 17 ezer lakást — 60 ezer embert —, Komlón, Mo­hácson és Szigetváron lakást — 13—15 ezer embert — érintett. Az éjszaka folya­mán a vállalat vezetősége mozgósította a szerelőket. A késő esti órákban a lakások egy részében újból megindult a hő- és a melegvizszolgálta- tás.

Kedden délelőtt a város és a megye különböző pont­jain több mint kétszázan dol­goztak a hibák helyreállításán és lakások százaiban szüne­telt még a fűtés.

Orvos Válaszol - Tüdőközpont

Pontos hely­zetkép lapzártakor még nem alakítható ki, a vállalat ve­zetői mindent megtesznek azért, hogy ne kihűlt radiáto­rok mellett töltsék az éjsza­kát a távfűtéses lakások lakói. Az energiaellátási zavarok megnehezítették a Pécsi Vízmű működését is. Sok helyütt nyo­máscsökkenés, néhány helyen vízhiány volt. Kreuter Miklós főmérnök — aki egész éjjel irányította. Erre a területre tartályko­csikat indítottak, hogy az üzem- konyhák és az óvodák vízellá­tását biztosítani tudják.

A tá­rozók készletei mindenütt meg­csappantak. A Pécs vízellátá­sában kulcsszerepet ellátó pel- lérdi vízműben is üzemzavar támadt új év délutánján. A hi­bát a kora délelőtti órákig még nem sikerült kijavítani.

A Matter of Logic / Bring on the Angels / The Stronger

A szennyvíztelepen tartalék áram­forrásokat állítottak munkába, így az áramszünet nem okozott környezetszennyezést.

A tartóoszlopok a medencébe zu­hantak, a sátorkupola több helyen elszakadt. A fürdőben szünnap volt, így személyi sé­rülés szerencsére nem történt. A javítás hosszú időt — ha hirtelen leszokik a dohányzásról annak következményei lesznek több hónapot — vesz igénybe.

Megcsappant a vízkészlet A Pécsi Vízmű arra kéri a lakosságot, hogy takarékoskod­jon a vízzel, annak érdekében, hogy ne kelljen kényszerintéz­kedésekkel korlátozni a fo­gyasztást.

hogyan lehet leszokni a dohányzásról olvassa el az internetet

Minden lehetséges technikai, szervezési és javító­kapacitás azon dolgozik, hogy ne keletkezzen súlyosabb za­var a lakosság vízellátásában. Biztosítva a kenyérellátás Kedden reggel kinyitottak az üzletek, bár sokhelyütt — a be­tört kirakatok miatt — leltáro­zással kezdődött az új év.

A kenyérgyárban a másfél órás áramszünet nem okozott súlyo­sabb termelési problémát. A sü­teményüzemekben viszont meg­állt a termelés. A Temető utcai kifliüzem kéményét ledöntötte a vihar.

Nem szabványos marketing lépés. Az értékesítés arany alapelvei. Lányok a naptárból

Kifli és töltelékáru nem készült. Zsemlyéből 22 ezer da­rabot sütöttek, ebből a mennyi­ségből biztosították a kórházak és a gyermekintézmények ellá­tását. A szállításokat — a hegyi vonalakon a honvédség segítet­te. Különböző átszervezésekkel és más intézkedésekkel mindent megtesznek azért, hogy holnap reggel megfelelő mennyiségű péksütemény várja a dolgozó­kat.

Vihar yárhati Kedden délelőtt a beérkező jelentések alapján megállapít­ható, hogy a megye valamennyi területén kisebb károkat okozott a vihar. Kémények dőltek le, kerítések dőltek ki, a pécsi Széchenyi téren még a vihar első perceiben eldőlt a min­denki karácsonyfája.

Hogyan lehet megfojtani a dohányzás vágyát?

A postai szolgáltatás, a távközlés szeren­csére mindenütt zavartalan. A rendkívüli körülmények az élet valamennyi területén rendkívüli intézkedéseket követeltek.

Egészség Mindannyian hallottunk a dohányzás veszélyeiről. És az iskolában hosszú előadást tartottunk, és a cigarettacsomagokon a képek szörnyűek, de a legtöbb dohányos nem akarja feladni szokásaikat. Bár mindenki hallotta ezt a nikotinról és az élet lerövidült, és a rák kialakulhat A lányokat és a nőket általában "megrémítik" a sárga fogak, a szürke bőr és a gyermek viselésével kapcsolatos problémák. Miért nem csökken a dohányzók száma?

Az esti órákban valamennyi érintett üzemben a vezetők irányításával mozgósították a dolgozókat. Megfeszített munkájukra várha­tóan még több napon át szük­ség lesz, mert Bóna Márta, az Országos Meteorológiai Intézet Előrejelző Szolgálatától ked­den délelőtt Baranya megye térségére a következő előrejel­zést adta: — Az északi sarkvidékről szár­mazó levegőnek egyelőre még bőséges az utánpótlása, így folytatódik a túlnyomóan hi­deg, szeles idő.

Túlnyomóan borult idő lesz, ismétlődő ha­vazással, hófúvással. Az erős északi, északnyugati szelet vi­haros széllökések kísérik, a szél még nem mérséklődik.

Hogyan távolítsák el a nikotint a szervezetből?

Csende­sebb szakaszok azonban elő­fordulnak. A hőmérséklet ma kora délután mínusz 6, este mínusz 10, hajnalban mínusz 13 és mínusz 15 fok között lesz.

megtudhatja hogyan lehet leszokni a dohányzásról

Erdős Ákos — Miklósvári Zoltán Becsapott a mennykő, rögtön az új év első napján. Dörgésre, villámlásra, szélkavarta hava­zásra ébredhettek, akik tegnap délutánig aludták szilveszteri mámorukat. Szerencsére az óév utolsó éjszakáján még csak az eső áztatta a szórakozni indu­lókat. A kurtafarkú kismalac élete első és utolsó habfürdőjét vette Szilveszter éjszakáján, hogy az­tán piros selyemszalaggal a nyakában körbevigyék a mula­tozó vendégek között.

Sok-sok farokhúzás és fülrángatás után végérvényesen elkelt a tombo­lán.